Moskee Ar-rahman

Onderwijs

N

Koranles

Moskee Ar-Rahman verzorgt elke woensdag en donderdag middag, behalve de schoolvakanties, koran les voor jonge kinderen tussen 4 en 12 jaar.
De koran lessen worden gegeven door onze ervaren docenten.

Doelstellingen en les inhoud:
Kinderen worden in kleine groepen (van maximaal 10 tot 15 kinderen per klas) ingedeeld op basis van hun niveau.

 • De bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk soerat op de juiste wijze met Tajweed memoriseren.
 • Het leren van een aantal makkelijke overleveringen van de profeet Mohamed v.z.m.h
 • Het leren van een aantal praktische smeekbeden
 • Het bijbrengen van islamitische normen en waarden

Lesdagen en tijden:
Woensdagmiddag van 15:30 tot 17:30
Donderdagmiddag van 15:30 tot 17:30

Wilt u uw kind / kinderen hiervoor inschrijven, (beide dagen is ook mogelijk) vul dan het inschrijfformulier in en stuur het vandaag nog op, want Vol = Vol.
Let op! Het lesgeld bedraagt €150 per kind per schooljaar en moet voldaan worden voordat de lessen van start gaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen telefonisch of via de mail.

Telefoon: 0624391950
E-mail: attaalim_arrahmaan@hotmail.com

Aanmelden Koranles

N

Arabische les

Moskee Ar-Rahman verzorgt elke weekend, behalve de schoolvakanties, Arabische , koran en basis kennis van de Islam voor kinderen van de leeftijd 5 t/m 13 jaar.

Doelstellingen en les inhoud:
We hebben 6 verschillende niveaus voor de Arabische taal, namelijk groep 1 t/m 6

Groep 1: leren de kinderen de basis van de Arabische taal, Denk hierbij aan het Arabische alfabet, het memoriseren van een aantal kleine soerats uit de koran, duaa ( smeekbedes) maar ook leerzame Anashid komen aan bod .

Groep 2: korte herhaling voor het opfrissen van het alfabet, leren letters te combineren om woordjes te vormen te lezen en op te schrijven, lange klinkers, letterregels enz..

Het leren van een aantal makkelijke overleveringen van profeet Mohamed v.z.m.h, het leren van een aantal praktische smeekbeden en het bijbrengen van islamitische normen en waarden.

Groep 3: Hier wordt en begin gemaakt met de grammatica van de Arabische taal, denk daarbij aan het vervoegen van wekwoorden, zinsopbouw, zelfstandig kleine teksten kunnen lezen en schrijven, dictees enz. Verder wat betreft Islamitische opvoeding staat het memoriseren van de Quran centraal en word er uitgebreid aandacht gegeven aan de levensloop van de profeet Mohamed (v.z.m.h) maar ook de islamitische geloofsleer(Tawheed, Aqeedah en hadeeth) komen aan bod.

Groep 4,5 en 6: Er wordt dieper ingegaan op de grammatica van de Arabische taal en er wordt voortgeborduurd op de kennis die is opgedaan in de voorgaande jaren.

Lesdagen en tijden :
Zaterdagochtend van 10:00 tot 13:00
Zondagochtend van 10:00 tot 13:00
Zondagmiddag  van 13:30 tot 16:30

Wilt u uw kind / kinderen hiervoor inschrijven, ( beide dagen is ook mogelijk) vul dan het inschrijfformulier in en stuur het vandaag nog op, want Vol = Vol.
Let op! Het lesgeld bedraagt €200 per kind per schooljaar inclusief boeken en moet voldaan worden voordat de lessen van start gaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen telefonisch of via de mail.

Telefoon: 0624391950
E-mail: attaalim_arrahmaan@hotmail.com

Aanmelden Arabische les

N

Islamles voor meiden

Moskee Ar-Rahman verzorgt elke vrijdagavond, behalve de schoolvakanties, Islam lessen voor jonge meiden tussen de 12 en 18 jaar, deze lessen worden gegeven door onze zeer  ervaren docente.

We trachten de lessen te verzorgen in een veilige setting en vertrouwen, zodat de meiden dicht bij zichzelf kunnen blijven en gehoord kunnen worden.

Les inhoud:
De volgende onderdelen vormen een vast element in de lessen :
Tawheed ( eenheid van God)
Akhlaq  ( karaktervorming)

Verder worden de onderwerpen enerzijds gekozen door de docent en anderzijds in samenspraak met de meiden. Waarbij de aandacht wordt gegeven aan de basiselementen die een jonge moslima hoort te weten voor het uitoefenen van haar geloof en haar band met Allah swt. En ook thema’s die op dat moment aan de orde zijn (denk aan bijv. de Ramadan, Hajj etc.) En of er interesse is om er meer over te weten.

Verder staan de volgende onderdelen ook op het les programma:

 • Verhalen van verschillende profeten en de lessen die hieruit gehaald kunnen worden
 • Tafsier van korte ayaat en de tadabbor hiervan
 • Sierah van de Profeet vzmh
 • De dag des oordeels en de tekenen
 • Taqwa, wat is dat en hoe krijg ik dat
 • Islaam, Imaan en Ihsaan
 • Het huwelijk en de stappen ernaartoe
 • De Nafs (ego) en gedrag
 • etc. etc. …

Tussen de lessen door is er ook voldoende ruimte om contact te leggen met elkaar en gezelligheid. Waar ook zaken besproken worden die anders niet besproken zouden worden.

De lessen worden gegeven in twee groepen:

 • Groep 1, basislessen met leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar. Afhankelijk ook van het niveau kennis van de leerling.
 • Groep 2, diepgang in de lessen voor de leeftijden 15+.

Wilt u uw dochter(s) hiervoor opgeven, vul dan het inschrijfformulier in en stuur het vandaag nog op, want Vol = Vol.
Let op! Het lesgeld bedraagt €150 per kind per schooljaar en moet voldaan worden voordat de lessen van start gaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen telefonisch of via de mail.

Telefoon: 0624391950
E-mail: attaalim_arrahmaan@hotmail.com

Aanmelden islamles voor meiden